Tìm kiếm những gì bạn muốn
STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Email
1 Hoàng Mạnh Toàn Chuyên viên Khoa Hóa học 0987212654 hoangmanhtoansp2@gmail.com
2 Nguyễn Quang Hợp Giảng viên Khoa Hóa học nguyenhopgh@gmail.com; nguyenquanghop@hpu2.edu.vn
3 Nguyễn Anh Hưng Giảng viên Khoa Hóa học 975530307 nguyenanhhung@hpu2.edu.vn
4 Trần Quang Thiện Giảng viên Khoa Hóa học 985290586 quangthiensp2@gmail.com
5 Nguyễn Văn Bằng Giảng viên cao cấp Khoa Hóa học 912227753 nguyenvanbang@hpu2.edu.vn
6 Nguyễn Xuân Bách Chuyên viên Khoa Hóa học 975530938 nguyenxuanbach@hpu2.edu.vn
7 Chu Anh Vân Phó tổ trưởng Khoa Hóa học 972138040 chuanhvankhsp2@gmail.com, chuanhvan@hpu2.edu.vn
8 Mai Xuân Dũng Giảng viên Khoa Hóa học 962938394 xdmai@hpu2.edu.vn
9 Đỗ Thủy Tiên Giảng viên Khoa Hóa học 966568995 dothuytienbmt@gmail.com
10 Đào Thị Việt Anh Trưởng khoa Khoa Hóa học 983172969 vietanhsp2@gmail.com
11 Nguyễn Văn Quang Tổ trưởng Khoa Hóa học 982943201 nguyenvanquang83@hpu2.edu.vn
12 Nguyễn Anh Hưng Giảng viên Khoa Hóa học 975530307 nguyenanhhung@hpu2.edu.vn
13 Chu Văn Tiềm Giảng viên Khoa Hóa học chuvantiemsp2@gmail.com
14 Hoàng Quang Bắc Giảng viên Khoa Hóa học 985118041 hoangquangbac@hpu2.edu.vn
15 Đăng Thị Thu Huyền Giảng viên Khoa Hóa học 982863314 dangthuhuyensp2@gmail.com
16 Lê Đình Tuấn Giảng viên Khoa Hóa học 1674671799 ledinhtuan.khoahoa.sp2@gmail.com
17 Nguyễn Thị Hạnh Giảng viên Khoa Hóa học 987898656 nguyenthihanh85@hpu2.edu.vn
18 Nguyễn Thị Thu Lan Giảng viên Khoa Hóa học 978093071 nguyenthithulan@hpu2.edu.vn
19 Nguyen The Duyen Phó tổ trưởng Khoa Hóa học 974488505 nguyentheduyen@hpu2.edu.vn
20 Nguyễn Văn Đại Giảng viên Khoa Hóa học nguyenvandai@hpu2.edu.vn
21 Lê Kim Dung Nhân viên Khoa Hóa học lekimdungsp2@gmail.com
22 Nguyễn Thị Mỹ Hòa Giảng viên Khoa Hóa học 987433864 nguyenthimyhoa@hpu2.edu.vn
23 Phùng Thị Liên Chuyên viên Khoa Hóa học 982192915 phungthiliensp2@gmail.com
24 Lê Cao Khải Phó trưởng khoa Khoa Hóa học 983314824 lecaokhaimt@gmail.com, lecaokhai@hpu2.edu.vn
25 Vũ Thị Kim Thoa Phó tổ trưởng Khoa Hóa học 985937289 vuthikimthoa10@gmail.com
26 Kiều Phương Hảo Trưởng bộ môn Khoa Hóa học 1639998686 phuonghaosp2@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây