Tìm kiếm những gì bạn muốn
STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Email
1 Phạm Văn Giềng Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị 986688626 phamgieng@gmail.com
2 Nguyễn Thị Nhung Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị 987930732 nguyenthinhung88@hpu2.edu.vn
3 Nguyễn Thị Hải Chuyên viên Khoa Giáo dục Chính trị 979146466 nguyenthihai@hpu2.edu.vn
4 Nguyễn Thị Xuân Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị 1626127116 xuannguyen.62hnue@gmail.com
5 Trần Thị Hồng Loan Trưởng khoa Khoa Giáo dục Chính trị 988930166 tranthihongloan@hpu2.edu.vn tranhongloansp2@gmail.com
6 Bùi Lan Hương Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị 1677706737 builanhuong@hpu2.edu.vn, builanhuong.ussh@gmail.com
7 Ngô Thị Lan Hương Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị 986630945 ngolanhuonghpu2.edu.vn
8 Nguyễn Thị Giang Phó tổ trưởng Khoa Giáo dục Chính trị 978268156
9 Lê Thị Minh Thảo Tổ trưởng Khoa Giáo dục Chính trị 984182703 lethiminhthao@hpu2.edu.vn
10 Hoàng Thanh Sơn Phó trưởng khoa Khoa Giáo dục Chính trị 982110205 hoangthanhson@hpu2.edu.vn
11 Nguyễn An Bình Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị 989084777 anbinh1984@gmail.com
12 Trần Thị Chiên Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị 988870555 tranthichien@hpu2.edu.vn
13 Nguyễn Thị Linh Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị 973404406 linhnguyensp2@gmail.com
14 Nguyễn Quang Thuận Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị 978097557 nguyenquangthuan@hpu2.edu.vn
15 Phạm Thị Thúy Vân Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị 961451988 phamthithuyvan@hpu2.edu.vn
16 Vi Thị Lại Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị 972208467 vithilai@hpu2.edu,vn
17 Lương Thị Thu Huyền Chuyên viên Khoa Giáo dục Chính trị 976491740 luongthithuhuyen@hpu2.edu.vn
18 Chu Thị Diệp Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị 984378799 chuthidiep@hpu2.edu.vn
19 Nguyễn Thi Thu Huyền Tập sự Khoa Giáo dục Chính trị 985256894 Nguyenthuhuyen161294@gmail.com, nguyenthithuhuyen@hpu2.edu.vn
20 NGUYỄN THỊ THÙY LINH Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị 988355577 nguyenthithuylinh@hpu2.moet.edu.vn
21 Trần Hạnh Linh Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị 1655373507 tranhanhlinh@hpu2.moet.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây