Tìm kiếm những gì bạn muốn
STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Email
1 PHẠM VĂN GIỀNG Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị 986688626 phamgieng@gmail.com
2 Nguyễn Thị Nhung Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị 987930732 nguyenthinhung88@hpu2.edu.vn
3 Nguyễn Thị Xuân Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị 1626127116 xuannguyen.62hnue@gmail.com
4 Trần Thị Hồng Loan Trưởng khoa Khoa Giáo dục Chính trị 988930166 tranthihongloan@hpu2.edu.vn tranhongloansp2@gmail.com
5 Bùi Lan Hương Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị 1677706737 builanhuong@hpu2.edu.vn
6 Ngô Thị Lan Hương Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị 986630945 ngolanhuonghpu2.edu.vn
7 Nguyễn Thị Giang Phó tổ trưởng Khoa Giáo dục Chính trị 978268156 nguyenthigiang@hpu2.edu.vn
8 Lê Thị Minh Thảo Tổ trưởng Khoa Giáo dục Chính trị 984182703 lethiminhthao@hpu2.edu.vn
9 Hoàng Thanh Sơn Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị 982110205 hoangthanhson@hpu2.edu.vn
10 Trần Thị Chiên Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị 988870555 tranthichien@hpu2.edu.vn
11 Nguyễn Thị Linh Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị 973404406 linhnguyensp2@gmail.com, nguyenthilinh@hpu2.edu.vn
12 Nguyễn Quang Thuận Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị 978097557 nguyenquangthuan@hpu2.edu.vn
13 Phạm Thị Thúy Vân Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị 961451988 phamthithuyvan@hpu2.edu.vn
14 Vi Thị Lại Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị 972208467 vithilai@hpu2.edu,vn
15 Chu Thị Diệp Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị 984378799 chuthidiep@hpu2.edu.vn
16 NGUYỄN THỊ THÙY LINH Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị 988355577 nguyenthithuylinh@hpu2.moet.edu.vn
17 Trần Hạnh Linh Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị 1655373507 tranhanhlinh@hpu2.moet.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây