Tìm kiếm những gì bạn muốn

Nguyễn Quang Huy

Số điện thoại 2113863452
Địa chỉ Trường ĐHSP Hà Nội 2, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Email nqhuy@hpu2.edu.vn
Ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Anh
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Ban Giám hiệu

Văn bằng chứng chỉ

Cử nhân Toán - Tin, Trường ĐHSP Hà Nội 2, 1995
Tiến sĩ Toán học, Viện Toán học, Viện hàm lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2004
Phó Giáo sư Toán học, 2012

Quá trình công tác

Từ 1995 - Nay: Giảng viên Trường ĐHSP Hà Nội 2

Dự án / Đề tài

1. Cấu trúc tập nghiệm, tính ổn định và độ nhạy nghiệm trong các bài toán tối ưu đa mục tiêu, Đề tài cấp Bộ, Mã số: B2004-41-37, 2006.
2. Tính ổn định nghiệm của phương trình suy rộng có tham số, Đề tài cấp Bộ, Mã só: B2008-18-33, 2010.
3. Một số vấn đề chọn lọc trong lý thuyết tối ưu véctơ, Đề tài Nafosted, Mã số: 101.02.39.09, 2012.
4.
Hợp tác nghiên cứu và đào tạo về Giải tích biến phân và Tối ưu hoá, định hướng ứng dụng trong một số ngành kỹ thuật, Đề tài Nghị định thư Việt Nam-Hoa Kỳ, 2012.
5. Tối ưu không trơn và đối ngẫu không lồi, Đề tài Nafosted, Mã số: 
101.02-2012.03, 2014.

Sách / Bài báo xuất bản

[1] N. Q. Huy, Arcwise connectedness of the solution set of a semistrictly quasiconcave vector maximization problem, Acta Math. Vietnam., Vol. 27 (2002), pp. 165 --174.
 
[2] N. Q. Huy, Topology of the efficient sets of convex sets in R2, Vietnam J. Math., Vol. 31 (2003), pp. 45 -- 55.
 
[3] (with T. D. Phuong and N. D. Yen) On the contractibility of the efficient and weakly efficient sets in R2, In: “Equilibrium Problems and Variational Models” (P. Daniele, F. Giannessi and A. Maugeri, Eds.), Kluwer Academic Publishers, 2003, pp. 265 - 279.
 
[4] (with N. D. Yen) Remarks on a conjecture of J. Benoist, Nonlinear Anal. Forum, Vol. 9 (2004), pp. 109--117.
 
[5] (with N. D. Yen) Contractibility of the solution sets in strictly quasiconcave vector maximization on noncompact domains, J. Optim. Theory Appl., Vol. 124 (2005), pp. 615--635.
 
[6] (with V. Jeyakumar and G. M. Lee) Sufficient global optimality conditions for multi-extremal smooth minimization problems with bounds and linear matrix inequality constraints, The ANZIAM J., Vol. 47 (2006), pp. 439--450.
 
[7] (with G. M. Lee) On proto-differentiability of the generalized perturbation maps, J. Math. Anal. Appl., Vol. 324  (2006), pp. 1297--1309.
 
[8] (with T. N. Hoa, T. D. Phuong and N. D. Yen) Unbounded components in the solution sets of strictly quasiconcave vector maximization problems, J. Global Optim., Vol. 37 (2007), pp. 1--10.
 
[9] (with G. M. Lee) Sensitivity analysis in vector optimization, Taiwanese J. Math., Vol. 11 (2007), pp. 945--958.
 
[10] (with V. Jeyakumar and S. Srisatkunrajah) Kuhn-Tucker sufficiency for global minimum of multi-extremal mathematical programming problems, J. Math. Anal. Appl., Vol. 335 (2007), pp. 779-788.
 
[11] (with V. Jeyakumar) Global optimality of quadratic minimization over symmetric polytopes, Optimization, Vol. 56 (2007), pp. 633-640.
 
[12] (with V. Jeyakumar) Global minimization of difference of quadratic and convex functions over box or binary constraints, Optim. Letters, Vol. 2 (2008), pp. 223-238.
 
[13] (with V. Jeyakumar and S. Srisatkunrajah) Unified global optimality conditions for mixed discrete nonconvex minimization problems, RAIRO: Operations Research, Vol. 42 (2008), pp. 361-370.
 
[14] (with B. S. Mordukhovich and J.-C. Yao) Coderivatives of frontier and solution maps in multiobjective optimization, Taiwanese J. Math., Vol. 12 (2008), pp. 2083--2111.
 
[15] (with G. M. Lee) Sensitivity of solutions to a parametric generalized inequality, Set-Valued Analysis, Vol. 16 (2008), pp. 805--820.
 
[16] (with V. Jeyakumar and G. Y. Li) Necessary, and sufficient conditions for
S-lemma and nonconvex quadratic optimization, Optim. Eng., Vol. 10 (2009), pp. 491--503.
 
[17] (with J.-C. Yao) Stability of implicit multifunctions in Asplund space, Taiwanese J. Math., Vol. 13 (2009), No. 1, pp. 47-65.
 
[18] (with T. D. Chuong  and J.-C. Yao) Stability of semi-infinite vector optimization problems under functional perturbations, J. Global Optim., Vol. 45 (2009), pp. 583--595.
 
[19] (with B. T. Kien and N. C. Wong) On the solution existence of  generalized
 vector quasi-equilibrium problems with discontinuous multifunctions, Taiwanese J. Math., Vol. 13 (2009), pp. 757--775.
 
[20] (with T. D. Chuong and J.-C. Yao) Subdifferentials of marginal functions in semi-infinite programming, SIAM J. Optim., Vol. 20 (2009), pp. 1462--1477.
 
[21] (with V. Jeyakumar) Global optimality conditions for nonlinear programming problems with bounds via quadratic underestimators, Optimization, Vol. 59 (2010), pp. 161--173.
 
[22] (with T. D. Chuong and J.-C. Yao) Pseudo-Lipschitz property of linear semi-infinite vector optimization problems, European J. Oper. Res., Vol. 200 (2010), pp. 639--644.
 
[23] (with J.-C. Yao) Metric regularity of parametric generalized inequality systems, Taiwanese J. Math., Vol. 14 (2010), pp. 2107--2123.
 
[24] (with N. H. Chieu) Second-order subdifferentials and convexity of real-valued functions, Nonlinear Anal., Vol. 74 (2011), pp.154--160.
 
[25] (with J.-C. Yao) Semi-infinite optimization under convex function: Lipschitz stability, J. Optim. Theory Appl., Vol. 148 (2011), pp. 237--256.
 
[26] (with N. D. Yen)  Minimax Variational Inequalities, Acta Math. Vietnam., Vol. 36 (2011), pp. 265--281.
 
[27] (with D. S. Kim) Duality in vector optimization via augmented Lagrangian, J. Math. Anal. Appl., Vol. 386 (2012), pp. 473--486.
 
[28] (with D. S. Kim) Stability and augmented Lagrangian duality in nonconvex semi-infinite programming, Nonlinear Analysis, Vol. 75 (2012), pp. 163--176.
 
[29] (with N. D. Giang and J.-C. Yao), Subdifferential of optimal value function in nonlinear infinite programming, Appl. Math. Optim., Vol. 65 (2012), pp. 91--109.
 
[30] (with D. S. Kim and K. V. Ninh) Stability of implicit multifunctions in Banach spaces, J. Optim. Theory Appl., Vol. 155 (2012), pp. 558--571.
 
[31] (with D. S. Kim) Lipschitz behavior of solutions to nonconvex semi-infinite vector optimization problems, J. Global Optim., Vol. 56 (2013), pp. 431--448.
 
[32] (with J.-C. Yao) Exact formulae for coderivatives of normal cone mappings to perturbed polyhedral convex sets, J. Optim. Theory Appl., Vol. 157 (2013), pp. 25--43.
 
[33] (with M. M. Wong and J. C.-Yao) Necessary condition and stability in nonlinear semi-infinite optimization, J. Nonlinear Convex Anal., Vol. 15 (2014), pp. 765--785.
 
[34] (with D. S. Kim and N. T. Q. Trang) Coderivatives of normal cone mappings to polyhedral convex sets with nonlinear perturbations, J. Optim. Theory Appl. 2016, to appear.
 
[35] (with N. V. Tuyen) New Second-Order Optimality Conditions for $C^{1, 1}$ Optimization Problems,  J. Optim. Theory Appl., Vol. 171 (2016), pp. 27--44.
 
[36] (with D. S. Kim and N. V. Tuyen) Existence theorems in vector optimization with generalized order, J. Optim. Theory Appl. 2017, Online First at http://dx.doi.org/10.1007/s10957-017-1146-8.

[37] (with D. S. Kim and N. V. Tuyen) New Second-Order Karush–Kuhn–Tucker Optimality Conditions for Vector Optimization, Appl. Math. Optim. 2017, Online First at https://doi.org/10.1007/s00245-017-9432-2
 

Báo cáo tại các hội thảo

- Summer School on Optimization Methods in Technology and Management,  Da Nang, Vietnam, August 23 - 27, 2000.
- CIUF-CUD Summer School on Optimization and Applied Mathematics, Nha Trang, Vietnam, August 4 - 21,  2002.
- The 7th International Symposium on Generalized Convexity/Monotonicity, Hanoi, Vietnam, August 27 - 31, 2002.
- The 6th National Congress of Mathematicians, Hue, Vietnam, September 7 - 10, 2002.
- The 4th Vietnam-Korea Workshop on Mathematical Optimization Theory and Applications, Ho Chi Minh city, February 18 - 20, 2004.
- The 5th Korea-Vietnam Joint Seminar on Mathematical Optimization Theory and Applications, Busan, Korea, February 8 - 11, 2006.
- The 50th Annual Meeting of the Australian Mathematical Society, Macquarie University, Sydney, Australia, September 25 - 29, 2006.

- International Symposium on Nonlinear Analysis and Convex Analysis Kaohsiung, Taiwan, November 22 - 24, 2007.
- The 6th Korea-Vietnam Joint Seminar on Mathematical Optimization Theory and Applications, Nhatrang, Vietnam, February, 2008.
- The 9th International Symposium on Generalized Convexity and Generalized Monotonicity (GCM9), Kaohsiung, Taiwan, July 21 - 25, 2008.
- International Symposium on Variational Analysis and Optimization (ISVAO), Kaohsiung, Taiwan, November 28 - 30, 2008.
- International Symposium on Optimization and Optimal Control ISO2C, Kaohsiung, Taiwan, February 02 - 06, 2009.
- 2010 Global KMS International Conference, POSTECH, Pohang, Korea, October 22 - 23, 2010.
- Invited lecture at Department of Mathematics, Seoul National University, Seoul, Korea, November 18, 2010.
- The International Symposium on Nonlinear Analysis and Optimization, Busan, Korea, February 10 - 13, 2011.
- The Vietnam Mathematical Society (VMS) - French Mathematical Society (SMF) Joint Congress, University of Hue, Vietnam, August 20 - 24, 2012.
- International Symposium on Nonlinear Analysis and Optimization 2013, Pukyong National University, Jan. 31 - Feb. 2 , 2013.
- The 8th Vietnamese Mathematical Conference, Nha Trang, August 10 - 14, 2013.
- International Workshop and Summer School on Variational Analysis and Approximation Theory, Hanoi, May 12 - 17, 2014.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây