Tìm kiếm những gì bạn muốn
Nguyễn Quang Huy Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị: Ban Giám hiệu Số điện thoại: 2113863452 Email: nqhuy@hpu2.edu.vn
PHÙNG GIA THẾ Chức vụ: Trưởng phòng Đơn vị: Phòng Đào tạo Số điện thoại: 986700717 Email: phunggiathe@hpu2.edu.vn; phunggiathe@gmail.com
Lê Thị Thu Hiền Chức vụ: Phó trưởng khoa Đơn vị: Khoa Ngữ văn Số điện thoại: 982066988 Email: lethuhiensp2@gmail.com
Nguyễn Huy Thảo Chức vụ: Tổ trưởng Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 912336635 Email: nguyenhuythao@hpu2.edu.vn
Đinh Anh Dũng Chức vụ: Phó Trưởng phòng Đơn vị: Phòng Đào tạo Số điện thoại: 2113863203 Email: trungduy.sp2@gmail.com
Trần Quang Huy Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 01689291840 Email: tranquanghuy@hpu2.edu.vn
Phan Thị Thanh Hồng Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 0977395430 Email: phanthithanhhong@hpu2.edu.vn
Lê Khắc Quynh Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 0983104033 Email: quynhlk@gmail.com
Phan Văn Lộc Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Toán Số điện thoại: 984005426 Email: phanvanloc@hpu2.edu.vn
Nguyễn Văn Nam Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Lịch sử Số điện thoại: 1688602404 Email: quangnamnguyensp2@gmail.com
Hoàng Tiến Quang Chức vụ: Chuyên viên Đơn vị: Phòng Đào tạo Số điện thoại: 915969363 Email: quanght.sp2@gmail.com
Hoàng Mạnh Toàn Chức vụ: Chuyên viên Đơn vị: Khoa Hóa học Số điện thoại: 0987212654 Email: hoangmanhtoansp2@gmail.com
Vũ Hồng Phúc Chức vụ: Chuyên viên Đơn vị: Viện Nghiên cứu Sư phạm Số điện thoại: 0986868686 Email: vuhongphuc@hpu2.edu.vn
Trịnh Ngọc Trúc Chức vụ: Chuyên viên Đơn vị: Phòng Đào tạo Số điện thoại: 917657268 Email: tntrucsp2@hpu2.edu.vn
Nguyễn Quốc Toản Chức vụ: Chuyên viên Đơn vị: Phòng Đào tạo Số điện thoại: 0916207121 Email: nguyenquoctoan1@gmail.com
Lưu Thị Bích Hương Chức vụ: Tổ trưởng Đơn vị: Khoa CNTT Số điện thoại: 0966170888 Email: bichhuongsp2@yahoo.com
LÊ KIM NHUNG Chức vụ: Tổ trưởng Đơn vị: Khoa Ngữ văn Email: lekimnhung.sp2@gmail.com
Nguyễn Thị Phương lan Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 0988710798 Email: lanntphuong@gmail.com
Trần Thái Hoa Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 0912056121 Email: tranthaihoa@hpu2.edu.vn
Nguyễn Anh Dũng Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 0988944081 Email: nguyenanhdung@hpu2.edu.vn
Nguyễn Văn Dương Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 0975336077 Email: nguyenvanduong@hpu2.edu.vn
Trần Văn Giảng Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 0914173359 Email: tranvangiang@hpu2.edu.vn
Đinh Thị Thu Hà Chức vụ: Chuyên viên Đơn vị: Khoa Vật lý Email: dinhthithuha@hpu2.edu.vn
Phạm Thị Minh Hạnh Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 0914110656 Email: phamthiminhhanh@hpu2.edu.vn
Hoàng Phúc Huấn Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 0917623898 Email: hoangphuchuan@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Hà Loan Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 0915170642 Email: nguyenthihaloan@hpu2.edu.vn
Đào Công Nghinh Chức vụ: Tổ trưởng Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 0913391290 Email: daocongnghinh@hpu2.edu.vn
Lý Thị Mai Phương Chức vụ: Chuyên viên Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 0945083776 Email: lythimaiphuong@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Thắm Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 0974259950 Email: nguyenthitham@hpu2.edu.vn
Lưu Thị Kim Thanh Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 0914650582 Email: luuthikimthanh@hpu2.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây