CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Information Technology)

Chủ nhật - 20/01/2013 12:15
 NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY)
(Gồm chuyên ngành Khoa học máy tính; Công nghệ phần mềm)
Mã ngành: D480201
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 (Không tính môn học GDQP - AN), trong đó:
-        Khối kiến thức đại cương:                                   26 tín chỉ
-        Khối kiến thức cơ bản chung:                             16 tín chỉ
-        Khối kiến thức chuyên ngành:                             65  tín chỉ
-        Khối kiến thức chuyên ngành hẹp:                      15  tín chỉ
+ Bắt buộc:               05 tín chỉ
+ Tự chọn:                 10 tín chỉ          
-        Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương:           08 tín chỉ
 
 
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 
Số
TT
Môn học Mã số  
 
 
 
 
 
 
Số tín chỉ
 
 
 
 
 
 
 
Loại giờ tín chỉ Môn học tiên quyết (Số TT của môn học) Học kỳ
Lên lớp Thực hành thí nghiệm, Thực tập, thực tế Tự học, Tự nghiên cứu
Lý thuyết Bài tập Xêmina, thảo luận
I. Khối kiến thức đại cương   26              
1.         Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1 (LL chính trị 1) CT101 2 30       60   2
2.         Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2 (LL chính trị 2) CT102 3 30   15   90 1 3
3.         Tư tưởng Hồ Chí Minh (Lý luận chính trị 3) CT103 2 30       60 2 4
4.         Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Lý luận chính trị 4) CT104 3 30   15   90 3 5
5.         Ngoại ngữ 1 TA101 3 30 15     90   3
6.         Ngoại ngữ 2 TA102 2 30       60 6 4
7.         Ngoại ngữ 3 TA103 2 30       60 7 5
8.         Tin học TH101 2 15     15 60   1
9.         Giáo dục thể chất 1 TC101 1 15       30   1
10.     Giáo dục thể chất 2 TC102 1       30 30 9 3
11.     Giáo dục thể chất 3 TC103 1       30 30 11 5
Chọn 2 trong 3 môn học:
12.     Pháp luật Việt Nam PL101 2 30           1
13.     Tiếng Việt thực hành VH102 2 15 15     60   1
14.     Môi trường và con người SH101 2 15   15   60   1
II. Khối kiến thức cơ bản chung của khối ngành, nhóm ngành   16              
15.             Toán Cao cấp 1 (Đại số tuyến tính 1) TN201 2 30       60   1
16.             Toán Cao cấp 2 (Giải tích 1) TN202 3 45       90   1
17.             Toán Cao cấp 3 (Giải tích 2) TN203 2 30       60   2
18.             Tập hợp – Logic TN301 2 30       60   1
19.             Xác suất - Thống kê TN205 2 30       60   2
20.             Vật lý đại cương A1 VL101 3 45       90   2
21.             Giải tích số TN312 2 30       60   3
III. Khối kiến thức chuyên ngành   65              
22.             Tiếng Anh chuyên ngành Tin học TH150 2             4
23.             Ngôn ngữ lập trình C TH102 3 30     15 90 8 2
24.             Toán rời rạc TH103 4 45 15     120 18 3
25.             Tối ưu hóa TH104 3 30 15     90 15, 24 4
26.             Kiến trúc máy tính TH105 3 30     15 90 8 2
27.             Nhập môn Cơ sở dữ liệu TH106 3 30 15     90 8 2
28.             Cơ sở lý thuyết truyền tin TH107 2 30       60 24 4
29.             Xử lý tín hiệu số TH108 2 30       60 16, 17 3
30.             Nguyên lý hệ điều hành TH109 2 30       60 8 4
31.             Ngôn ngữ SQL TH110 2 15     15 60 27 4
32.             Lập trình hướng đối tượng TH111 2 15     15 60 23 3
33.             Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TH112 4 45     15 120 32 4
34.             Phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin TH113 3 30 15     90 27, 32 5
35.             Công nghệ phần mềm TH114 2 30       60 32 6
36.             Nhập môn mạng máy tính TH115 3 30 15     90 26 5
37.             Nhập môn trí tuệ nhân tạo TH116 2 30       60 23, 24 5
38.             Cơ sở dữ liệu phân tán TH117 2 30       60 27 6
39.             Thực hành hệ điều hành mạng TH118 2       30 60 36 6
40.             Lập trình trên nền Web TH119 3 30     15 90 32 6
41.             Đồ họa máy tính TH120 2 30       60 15, 23 5
42.             An toàn dữ liệu TH121 2 30       60 28, 36 6
43.          Phương pháp NCKH chuyên ngành TH122 2 30       60 23, 27 6
44.          Một số vấn đề xã hội của CNTT TH123 2 30       60 27, 37 6
45.          Thực tập chuyên ngành TH601 8       120 240   8
IV. Khối kiến thức chuyên ngành hẹp   15              
  Chuyên ngành Công nghệ phần mềm   15              
  Các môn bắt buộc   5              
46.             Thực hành chuyên ngành TH124 3       45 90 23, 34, 35 7
47.             Các vấn đề hiện đại của CNPM TH125 2 30       60  35 7
  Các môn tự chọn   10              
48.             Lập trình hợp ngữ TH126 2 15     15 60 8, 26 7
49.             Hệ điều hành UNIX TH127 2 15     15 60 8 7
50.             Ngôn ngữ mô hình hóa UML TH128 2 15     15 60 32, 33 7
51.             Quản trị dự án phần mềm TH129 2 30       60 35 7
52.             Phân tích thiết kế hướng đối tượng TH130 2 15 15     60 33 7
53.             Thực hành dự án phát triển phần mềm TH131 2       30 60 35 7
54.             Tương tác người - máy TH132 2 30       60 30, 35 7
55.             Cơ sở lập trình mạng TH133 2 15     15 60 32, 36 7
56.             Ngôn ngữ Java TH134 2 15     15 60 23 7
57.             Quản trị mạng TH135 2 15     15 60 36 7
58.             Truyền thông đa phương tiện TH136 2 30       60 36 7
59.             Mạng không dây và di động TH137 2 30       60 36 7
60.             Nhập môn chương trình dịch TH138 2 30       60 8 7
  Chuyên ngành Khoa học máy tính   15              
  Các môn bắt buộc   5              
61.             Thực hành chuyên ngành TH139 3       45 90 23, 34, 35 7
62.             Các vấn đề hiện đại của KHMT TH140 2 30       60 27, 42 7
  Các môn tự chọn   10              
63.             Xử lý ảnh TH141 2 30       60 29 7
64.             Học máy TH142 2 30       60 37 7
65.             Xử lý tiếng nói TH143 2 30       60 29 7
66.             Hệ chuyên gia TH144 2 30       60 37 7
67.             Lý thuyết nhận dạng TH145 2 30       60 37 7
68.             Tính toán song song TH146 2 30       60 32 7
69.             Nhập môn phân tích thống kê dữ liệu TH147 2 30       60 27 7
70.             Nhập môn khai phá dữ liệu TH148 2 30       60 27 7
V Khoá luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế TH701 8             8
  Tổng số   130              
                       
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây