GIÁO DỤC MẦM NON (Nursery Education)

Chủ nhật - 20/01/2013 11:54
Mã ngành: D140201
            Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 130 (Không tính môn GDQP-AN), trong đó:
            - Khối kiến thức đại cương:                                                                       27 tín chỉ
            - Khối kiến thức cơ bản:                                                                             20 tín chỉ
            - Khối kiến thức chuyên ngành:                                                                25 tín chỉ
                        + Bắt buộc:                                      15 tín chỉ
                        + Tự chọn:                                       10 tín chỉ
            - Khối kiến thức nghiệp vụ:                                                                         50 tín chỉ
            - Khoá luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế:           08 tín chỉ
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 
Số
TT
Môn học Mã số  
 
 
 
 
 
 
Số tín chỉ
 
 
 
 
 
 
 
Loại giờ tín chỉ Môn học tiên quyết (Số TT của môn học) Học kỳ
Lên lớp Thực hành thí nghiệm, Thực tập, thực tế Tự học, Tự nghiên cứu
Lý thuyết Bài tập Xêmina, thảo luận
I Khối kiến thức đại cương   26              
1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1 (Lý luận chính trị 1) CT101 2 30       60   2
2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2 (Lý luận chính trị 2) CT102 3 30   15   90 1 3
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh (Lý luận chính trị 3) CT103 2 30       60 2 4
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Lý luận chính trị 4) CT104 3 30   15   90 3 5
5 Ngoại ngữ 1 TA101 3 30 15     90   3
6 Ngoại ngữ 2 TA102 2 30       60 5 4
7 Ngoại ngữ 3 TA103 2 30       60 6 5
8 Tin học TH101 2 15 15     60   1
9 Giáo dục thể chất 1 TC101 1 15       30   1
10 Giáo dục thể chất 2 TC102 1       30 30 9 3
11 Giáo dục thể chất 3 TC103 1       30 30 10 5
Chọn 2 trong 3 môn học
12 Pháp luật Việt Nam PL101 2 30           1
13 Tiếng Việt thực hành VH102 2 15 15     60   1
14 Môi trường và con người SH101 2 15   15   60   1
II Khối kiến thức cơ bản chung của khối ngành, nhóm ngành   20              
15 Cơ sở văn hóa Việt Nam GM201 2 30       60   1
16 Văn học dân gian Việt Nam GM202 2 30       60   2
17 Tiến trình lịch sử Việt Nam LS201 2 30       60   1
18 Sinh lý trẻ em GM204 2 15 15     60   2
19 Cơ sở Tự nhiên-Xã hội GM205 2 15   15   60   2
20 Âm nhạc 1 GM206 2 15 15     60   1
21 Mỹ thuật 1 GM207 2 15 15     60   3
22 Văn học thiếu nhi GM208 2 30       60   4
23 Toán cơ sở B GM209 2 30       60   1
24 Giáo dục hòa nhập GM210 2 30       60   7
III Khối kiến thức chuyên ngành   25              
  Các học phần bắt buộc   15              
25 Tiếng Việt GM301 3 30     15 90   2
26 Âm nhạc 2 GM302 2 15     15 60 20 3
27 Mỹ thuật 2 GM303 2 15     15 60 21 4
28 Bệnh học trẻ em GM304 2 15     15 60 18 4
29 Dinh dưỡng học trẻ em GM305 2 15   15   60 18 3
30 Đồ chơi trẻ em GM306 2 15     15 60 21 5
31 Kỹ thuật nấu ăn GM307 2 15     15 60 29 6
  Các học phần tự chọn:   10              
  Tự chọn 1: Chọn 1 trong 4                  
32 Quản lý giáo dục mầm non GM309 2 15   15   60 54,55 4
33 Giáo dục thẩm mỹ trẻ em GM310 2 15   15   60 54,55 4
34 Giáo dục dân số mầm non GM311 2 15   15   60 54,55 4
35 Giáo dục gia đình đối với tuổi mầm non GM312 2 15   15   60 54,55 4
  Tự chọn 2: Chọn 1 trong 4                  
36 Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ em GM313 2 15   15   60 54,55 5
37 Giáo dục dinh dưỡng cộng đồng GM314 2 15   15   60 18,29 5
38 Hoạt động vui chơi của lứa tuổi mầm non GM315 2 15   15   60 54,55,36 5
39 Lịch sử giáo dục mầm non GM316 2 15   15   60 55 5
  Tự chọn 3: Chọn 1 trong 4                  
40 Phương pháp nghiên cứu trẻ em GM317 2 15   15   60 54,55 4
41 Hướng dẫn tìm hiểu và ứng dụng tác phẩm âm nhạc trong GDMN GM318 2 15   15   60 26 4
42 Tâm lý học giới tính GM319 2 15   15   60 52 4
43 Tâm lý học xã hội GM320 2 15   15   60 52 4
  Tự chọn 4: Chọn 1 trong 4                  
44 Nghệ thuật trang trí trong trường mầm non GM321 2 15   15   60 27 4
45 Phương pháp biên soạn và dàn dựng chương trình ngày lễ hội GM322 2 15   15   60 36,38 4
46 Mỹ thuật học GM323 2 15   15   60 27 4
47 Đàn phím điện tử GM324 2 15     15 60 26 4
  Tự chọn 5: Chọn 1 trong 4                  
48 Phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính GM325 2 15   15   60 24,60 7
49 Tâm lý trẻ khuyết tật GM326 2 15   15   60 24,54 7
50 Can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển trí tuệ GM327 2 15   15   60 24, 54,55 7
51 Can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính, khiếm thị GM328 2 15   15   60 24, 54,55 7
IV Khối kiến thức nghiệp vụ   50
 
             
52 Quản lý nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo QL101 2 30       60   6  
53 Tâm lý học đại cương TL501 2 30       60   2
54 Giáo dục học đại cương GD501 2 30       60   3
55 Tâm lý học mầm non GM401 2 30       60 52 3
56 Giáo dục học mầm non GM402 2 30       60 53 4
57 Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ GM403 2 15     15 60 11,55 4
58 Múa & Phương pháp dạy học múa GM404 3 30     15 90   6
59 Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học GM405 3 30     15 90 16,22 5
60 Phương pháp chăm sóc vệ sinh trẻ em GM406 2 15     15 60 18 5
61 Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em GM407 3 15 15   15 90 27 6
62 Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh GM408 3 30     15 90 19,54,55 5
63 Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ em GM409 3 15 15   15 90 27, 54,55 6
64 Phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ em GM410 3 15 15   15 90 26, 54,55 7
65 Phương pháp hình thành biểu tượng toán sơ đẳng cho trẻ GM411 3 30 15     90 23, 54,55 6
66 Đánh giá trong giáo dục mầm non GM412 1 15       30 54,55 7
67 Phương pháp NCKH chuyên ngành mầm non GM413 2 15     15 60 54,55 6
68 Ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non GM414 2 15     15 60 8 7
69 Thực hành SP 1 GM501 1       15 30   4
70 Thực hành SP 2 GM502 1       15 30   5
71 Thực hành SP 3 GM503 1       15 30   6
72 Thực tập sư phạm 1 GM601 4           68 7
73 Thực tập sư phạm 2 GM601 4           69 8
V Khoá luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế GM701 8           70 8
  Tổng số   130              
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây