Danh sách BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

 •   10/02/2017 15:46
 •   661
 •   0

Danh sách BCH Đảng bộ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH TRÌNH ĐỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 •   13/08/2018 20:47
 •   508
 •   0

QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH TRÌNH ĐỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN ĐÃ HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGOÀI HỆ THỐNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG HOẶC ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ CHUYÊN NGÀNH VÀ SAU ĐẠI HỌC TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Hướng dẫn ghi Sổ Nghị quyết

 •   06/06/2017 21:35
 •   6000
 •   0

Hướng dẫn ghi sổ Nghị quyết Chi bộ

Hướng dẫn công tác phát triển đảng (Hướng dẫn số 15 ĐUK)

 •   06/06/2017 21:38
 •   746
 •   0

Các bước, quy trình, thủ tục, điều kiện kết nạp Đảng; chuyển Đảng chính thức của ĐUK

Biểu mẫu xét chuyển đảng chính thức

 •   08/12/2017 08:28
 •   11020
 •   0

Các biểu mẫu xét chuyển đảng chính thức

Thủ tục tiếp nhận và chuyển sinh hoạt Đảng

 •   03/03/2017 13:23
 •   23444
 •   0

Quy trình, thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng

Tờ khai nhận Huy hiệu Đảng

 •   07/11/2018 10:34
 •   0
 •   0

Mẫu tờ khai

Hướng dẫn Nghiệp vụ công tác đảng viên

 •   06/11/2017 09:23
 •   2443
 •   0

Căn cứ Điều lệ Đảng, Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”, Hướng dẫn số 01- HD/TW, ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”;
Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nghiệp vụ công tác đảng viên như sau:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây