Công đoàn trường tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I, năm học 2018 -2019

Thứ sáu - 18/01/2019 10:27
Ngày 05/01/2019, Công đoàn trường đã tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai công tác học kỳ II và tổng kết thi đua theo Kế hoạch 27/KH-CĐ
Thực hiện Kế hoạch công tác, vào hồi 9h30, ngày 05/01/2019, Công đoàn Trường đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn học kỳ I năm học 2018 – 2019. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Bùi Kiên Cường - Chủ tịch Công đoàn Trường cùng toàn thể các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Chủ tịch các công đoàn bộ phận.
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch Công đoàn Trường đã trình bày “Dự tháo Báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I, năm học 2018 - 2019”. Nội dung Dự thảo Báo cáo sơ kết tập trung vào các nội dung cơ bản: Tình hình đội ngũ nhà giáo và người lao động; Kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I, năm học 2018 – 2019; Đánh giá chung; Nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn trong học kỳ II, năm học 2018 - 2019.
Trong học kỳ I, năm học 2018 - 2019, Công đoàn Trường đã thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm như: công tác chăm lo đời sống; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CBNGNLĐ; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; Về công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ CBNGNLĐ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ, chương trình công tác của ngành, của công đoàn; phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục; Phối hợp chính quyền tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ CBNGNLĐ; Về đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Về công tác nữ công; Về công tác kiểm tra, giám sát;…
Trong học kỳ I năm học 2018 – 2019, Công đoàn Trường đã đạt được những thành tựu nổi bật như sau:
- Thực hiện tốt việc thăm hỏi hiếu; tổ chức khám sức khỏe định kì cho viên chức tháng 11 năm 2018, có 354 viên chức đi khám sức khỏe;
- Phối hợp với chính quyền tổ chức thành công Hội nghị viên chức trường lần thứ 37 năm 2018-2019;
- Ban Chấp hành công đoàn trường phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng và ban hành Quy chế dân chủ cơ sở, xác định quy chế phối hợp trong các hoạt động của nhà trường, đảm bảo dân chủ, kỷ cương và ổn định;
- Phối hợp với Ban soạn thảo góp ý xây dựng “Dự thảo hệ thống tiêu chí giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của viên chức và các biện pháp thúc đẩy hiệu suất lao động của viên chức trong trường”;
- Triển khai công văn số 188/CĐN-CSPL về việc hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh niên, thiếu niên”. Tuyên truyền Công văn số 189 /CĐN-CSPL về việc tuyên truyền, thực hiện Ngày pháp luật năm 2018;
- Tổ chức tuyên truyền về kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII trên website của Công đoàn Trường và lồng ghép trong sinh hoạt của các công đoàn bộ phận;
- Sơ kết thi đua công đoàn đợt 1, phát động thi đua đợt 2 theo Kế hoạch số 27/KH-CĐ ngày 23 tháng 4 năm 2018 về việc Thi đua lập thành tích chào mừng 67 năm ngày thành lập Công đoàn GDVN (22/7/1951 - 22/7/2018) và Kế hoạch “Phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII,  kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)”.
- Tổ chức thành công “Liên hoan Ca múa nhạc Công đoàn năm 2018” chào mừng 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 kết hợp với sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2017-2018 và trao chứng nhận cho 15 tập thể và 293 cá nhân tiêu biểu;
- Công đoàn trường phối hợp với Khoa Ngoại ngữ thành lập Câu lạc bộ Tiếng Anh - “Language zone”;
- Phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam, VTV7 – Đài truyền hình Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo “Giải pháp tháo gỡ áp lực nghề nghiệp và giáo viên với nhiệm vụ đổi mới” có sự tham dự của lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, lãnh đạo các trường Tiểu học, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội tham dự.
- Tham gia tích cực và có hiệu quả vào Hội thi chuyên môn, nghiệp vụ các trường ĐH,CĐ vùng Trung Bắc lần thứ XII, năm 2018 tại Phú Thọ;
- Tổ chức được khóa tập huấn về việc xây dựng kế hoạch chiến lược cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của nhà trường, tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ giảng viên chủ chốt về mô hình lớp học đạo người và dạy học kết hợp;
- Công đoàn Trường đã phát động phong trào thi đua dạy tốt ở tất cả các công đoàn bộ phận, đến thời điểm hiện tại đã có 24 lượt giảng viên đăng ký và thực hiện giờ dạy tốt.
- 100% công đoàn viên tham gia ủng hộ quỹ “Hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn” đợt 1 năm học 2018-2019;
- Cán bộ chủ chốt công đoàn Trường và các công đoàn bộ phận đã tổ chức chuyến học tập thực tế tại Phú Quốc (12/2018) và trao 5 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang);
- Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm và làm việc với trường.
- Tổng kết công tác thi đua theo Kế hoạch số 27/KH-CĐ ngày 23 tháng 4 năm 2018 về việc Thi đua lập thành tích chào mừng 67 năm ngày thành lập Công đoàn GDVN (22/7/1951 - 22/7/2018) và Kế hoạch “Phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII,  kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)”, kết quả có 09 Công đoàn bộ phận được nhận giấy khen của BCH Công đoàn trường. 
Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác công đoàn cũng còn có những mặt cần khắc phục.
Với những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế nêu trên, trong học kỳ II năm học 2018 - 2019, Công đoàn Trường cần tiếp tục triển khai các hoạt động trọng tâm theo kế hoạch và xác định những giải pháp cần tập trung như:
- Tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, bám sát những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định từ đầu năm học để thực hiện có hiệu quả;
- Phát huy dân chủ, tăng cường khối đoàn kết nhất trí trong nội bộ công đoàn, làm tốt công tác phối hợp với chính quyền đồng cấp, cùng hướng về mục tiêu chung của nhà trường;
- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tính chủ động tích cực của đội ngũ cán bộ chủ chốt của công đoàn trường và công đoàn các bộ phận trong việc triển khai các hoạt động;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học, sát thực tế; tăng cường vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đề cao trách nhiệm giải trình của từng cá nhân và tổ chức của công đoàn trong các hoạt động và nhiệm vụ được phân công.
Hội nghị đã dân chủ thảo luận những nội dung trong Dự thảo báo cáo sơ kết và đã có những góp ý trách nhiệm, với tinh thần nhìn thẳng vào thực tại để đánh giá và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong học kỳ II năm học 2018 - 2019.
Đồng chí Bùi Kiên Cường đã khái quát những kết quả nổi bật trong công tác Công đoàn trong học kỳ I và nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong học kỳ II năm học 2018 - 2019, đồng thời lưu ý những giải pháp trong học kỳ II năm học 2018 - 2019.
Hội nghị đã nhất trí cao với nội dung bản Dự thảo Báo cáo sơ kết và những ý kiến góp ý đã được thống nhất. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, quyết tâm, Hội nghị tin tưởng rằng trong năm học 2018 - 2019, công tác công đoàn của Trường ĐHSP Hà Nội 2 sẽ hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ và mục tiêu đặt ra.

Nguồn tin: Ban Chấp hành Công đoàn trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây