Viện Công nghệ Thông Tin

Giới thiệu Viện Công Nghệ Thông Tin
Viện Công nghệ Thông tin được thành lập theo Quyết định 537/QĐ-ĐHSPHN2 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2, trên cơ sở sáp nhập Khoa Công nghệ Thông tin và Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ. Tên tiếng Việt: Viện Công nghệ Thông tinTên tiếng Anh: Institute of Infomation Technology Trụ sở của Viện đặt tại tầng 3 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 32 Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hoà, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Lãnh đạo Viện

Bộ môn

Ngành đào tạo

Thông tin liên hệ