GIỚI THIỆU

 • Giới thiệu về TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

  Ngày thành lập: 14 ngày 8 năm 1967 theo Quyết định số 128/CP của Thủ tướng Chính phủ.

  Địa chỉ: Số 32 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

  ĐT: 02113 863 416           Fax: 02113 863 207
  Fanpage: https://www.facebook.com/DHSPHN2

  Email: dhsphn2@moet.edu.vn                  Website:http://www.hpu2.edu.vn

  Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba
                       Huân chương Độc lập hạng Ba

  Quy mô: 8000 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh

  Đội ngũ: 546 cán bộ, viên chức. Trong đó có 23 Phó Giáo sư, 139 Tiến sĩ, 305 Thạc sĩ.

  BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

  STT Họ và tên Chức vụ
  1 Nguyễn Quang Huy UVBCH Đảng bộ Khối, BT Đảng ủy, HT
  2 Bùi Kiên Cường UVBTV, P. Bí thư ĐU, Chủ nhiệm UBKT, Phó Hiệu trưởng
  3 Phùng Gia Thế UVBTV, Chủ tịch Hội đồng trường, TP Đào tạo
  4 Đào Thị Việt Anh UVBTV, Trưởng khoa Hóa học
  5 Nguyễn Huy Hưng ĐUV, CVPĐU, TP Tổ chức-Hành chính
  6 Nguyễn Phụ Thông Thái ĐUV, GĐ TTKT&ĐBCLGD
  7 Trịnh Đình Vinh ĐUV, Phó Hiệu trưởng
  8 Trần Tuấn Hà ĐUV, CN Thư viện
  9 Nguyễn Văn Dũng ĐUV, TK Lịch sử
  10 Trần Minh Tước ĐUV, TK Giáo dục Tiểu học
  11 Cao Bá Cường ĐUV, TP CTCT-HSSV
  12 Hoàng Ngọc Tuấn ĐUV, TP KHCN&HTQT
  13 Nguyễn Văn Thụ ĐUV, TK Vật lý
  14 Vũ Quảng ĐUV, Phó Hiệu trưởng, TP Quản trị đời sống


  HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017 - 2022
   

  STT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị hiện nay
  1 PGS, TS Phùng Gia Thế Chủ tịch Hội đồng Trường
  2 PGS, TS Nguyễn Quang Huy Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
  3 TS Bùi Kiên Cường Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường
  4 TS Trịnh Đình Vinh Phó Hiệu trưởng
  5 ThS Phạm Văn Giềng Bí thư Đoàn trường
  6 TS Cao Bá Cường Trưởng phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên
  7 PGS, TS Bùi Minh Đức Trưởng khoa Ngữ văn
  8 TS Phạm Đức Hiếu Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD
  9 ThS Nguyễn Huy Hưng Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Thư ký Hội đồng
  10 PGS, TS Nguyễn Thu Hương Trưởng khoa Giáo dục Mầm non
  11 PGS, TS Nguyễn Văn Thụ Trưởng khoa Vật lý
  12 TS Hoàng Ngọc Tuấn Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và HTQT
  13 ThS Phạm Khương Duy Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc
  14 PGS, TS Nguyễn Đăng Điệp Viện trưởng Viện Văn học
  15 ThS Nguyễn Ngọc Hà Hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Côi
  16 GS, TS Lê Thị Thanh Nhàn Vụ trưởng Vụ TCCB, Bộ Giáo dục và Đào tạo
  17 Thiếu tá Đỗ Thanh Tuấn Giám đốc Chi nhánh Viettel Vĩnh Phúc  BAN GIÁM HIỆU NHIỆM KỲ 2017 - 2022
   

  Thay Huy
  HIỆU TRƯỞNG
  PGS, TS Nguyễn Quang Huy
  Thay Vinh
  A Quang


  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  TS Trịnh Đình Vinh


  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  TS Bùi Kiên Cường


  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  ThS.KS Vũ Quảng


  CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

  Các đơn vị đào tạo: 12
  Khoa Toán
  Khoa Vật lý
  Khoa Sinh- KTNN
  Khoa Ngữ văn
  Khoa Giáo dục Tiểu học
  Khoa Giáo dục Mầm non
  Khoa Hoá học
  Khoa Giáo dục Chính trị
  Khoa Giáo dục Thể chất
  Khoa Ngoại ngữ
  Khoa Lịch sử
  Viện Công nghệ Thông tin

  1 Bộ môn trực thuộc: Bộ môn Tâm lý - Giáo dục.

  Các phòng chức năng: 
  Phòng Tổ chức - Hành chính
  Phòng tác Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên
  Phòng Đào tạo
  Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế
  Phòng Tài vụ
  Phòng Quản trị đời sống
  Phòng Thanh tra.

  9 đơn vị trực thuộc: 
  Viện Nghiên cứu Sư phạm
  Viện Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng
  Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục
  Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trường ĐHSP Hà Nội 2
  Thư viện
  Trạm Y tế
  Ban Quản lý KTX Sinh viên
  Ban Bảo vệ.

  ĐÀO TẠO: 20 ngành cử nhân, 17 chuyên ngành thạc sĩ và 5 chuyên ngành tiến sĩ

  14 ngành cử nhân Sư phạm:

  SP Toán học, SP Vật lý, SP Công nghệ, SP Hóa học, SP Sinh học, SP Ngữ văn, Giáo dục Công dân, Giáo dục Thể chất, Quốc phòng An ninh, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, SP Lịch sử, SP Tiếng Anh, SP Tin học.

  6 ngành cử nhân khoa học (ngoài sư phạm):

  Toán học, Công nghệ Thông tin, Văn học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Việt Nam học.

  17 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ:

  Toán Giải tích, Toán ứng dụng, Vật lí chất rắn, Lí luận và Phương pháp dạy học Vật lí,  Sinh học thực nghiệm, Sinh thái học, Động vật học, Giáo dục học bậc Tiểu học, Lí luận văn học, Vật lí lí thuyết và Vật lí toán, Khoa học máy tính, Quản lý Giáo dục, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng việt, Giáo dục mầm non, Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hóa học, Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ Việt Nam.

  5 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ:
  Toán Giải tích, Giáo dục Tiểu học, Vật lí lí thuyết và Vật lí Toán, Quản lý Giáo dục, Sinh lý học thực vật.