Tin tức và Sự kiện

Luôn luôn cập nhật

  • Thông báo về việc hoãn tổ chức hội thảo "Kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực trong đào tạo đại học" ngày 31/3/2020

    • 00:00 26-03-2020
    Thông báo về việc hoãn tổ chức hội thảo "Kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực trong đào tạo đại học" ngày 31/3/2020, chi tiết xem tại đây