Tin tức và Sự kiện

Luôn luôn cập nhật

 • Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 thành công tốt đẹp

  • 00:00 27-03-2020
  Thực hiện Kế hoạch số 97-KH/ĐUK, ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối; Kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 08/11/2019; Hướng dẫn số 05-HD/ĐU ngày 10/01/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐHSP Hà Nội 2 về Tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, từ ngày 10 tháng 3 đến 24 tháng 3 năm 2020 các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.
   
  Đại hội Chi bộ Phòng Tài vụ
   
  Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đơn vị, là dịp để chi bộ và đảng viên đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mình trong nhiệm kỳ qua; rút ra ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Nhiệm vụ của Đại hội Chi bộ là: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2022; kiểm điểm sự lãnh đạo của chi ủy  trong nhiệm kỳ 2017 - 2020; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội lần thứ III, văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ XIII và dự thảo báo cáo chính trị của chi bộ; Bầu Ban chấp hành chi bộ, Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025.
   
  Đồng chí Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Khoa Ngoại ngữ


  Đại hội Chi bộ Khoa Lịch sử
   
  Trong quá trình chuẩn bị đại hội các Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022, Đảng ủy Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã có văn bản chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể về quy trình và các bước thực hiện đại hội, tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm kịp thời để các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng theo Kế hoạch. Từ việc chuẩn bị các báo cáo trình đại hội đến công tác chuẩn bị nhân sự, bầu cử và góp ý cho các văn kiện của Đại hội Đảng bộ cấp trên đều được các chi bộ thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả.

  Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo
   
  Trong thời gian diễn ra đại hội các chi bộ trực thuộc, Đảng ủy Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã cử các Ủy viên thường vụ Đảng ủy đến dự và giám sát trực tiếp, có ý kiến chỉ đạo kịp thời, chặt chẽ về nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ chính trị của các chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.
   
  Đại hội Chi bộ Khoa Sinh-KTNN


  Đại hội Chi bộ Khoa Giáo dục Mầm non
   
  Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, đúng Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong thời gian từ ngày 10/3 đến ngày 24/3/2020, 23 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã thực hiện thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đoàn kết dân tộc và niềm tin của cán bộ, viên chức và người học đối với Đảng Cộng sản Việt Nam; tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường ĐHSP Hà Nội 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII.
   
  Phòng CTCT-HSSV