Tin tức và Sự kiện

Luôn luôn cập nhật

 • Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Ngô Thanh Bình - Chuyên ngành: Toán giải tích

  • 00:00 30-03-2020
  Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 kính gửi các văn bản liên quan đến luận án của NCS Ngô Thanh Bình ; Tên đề tài: "Phương pháp thác triển theo tham số giải phương trình tích phân Fredholm và Volterra - Fredholm loại hai"; Chuyên ngành: Toán giải tích; Mã số: 9 46 01 02
  1/ Thông tin luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
  2/ Thông tin luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  3/ Toàn văn luận án. Tải về tại đây.
  4/ Tóm tắt luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
  5/ Tóm tắt luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  6/ Trích yếu luận án. Tải về tại đây.