WORKSHOP BOARDS

Organizing Committee: Nguyen Quang Huy – Chairman, Tran Van Bang,  Bui Kien Cuong, Nguyen Huy Hung, Nguyen Hoang Ngoc, Chu Vinh Quyen, Phung Gia The, Hoang Ngoc Tuan, Nguyen Dong Yen 

Scientific Committee: Nguyen Quang Huy – Chairman, Nguyen Huy Chieu, Bui Trong Kien, Huynh Van Ngai, Pham Tien Son, Nguyen Nang Tam, Hoang Ngoc Tuan, Nguyen Van Tuyen, Nguyen Dong Yen.