LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG - 42 NĂM ĐÀO TẠO TẠI XUÂN HÒA, NGÀY 16-17/12/2017 *** ĐỊA ĐIỂM: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2; NGÀY 16/12/2017: GẶP MẶT CÁC THẾ HỆ CÁN BỘ, SINH VIÊN TẠI CÁC ĐƠN VỊ; HỘI TRẠI SINH VIÊN; HỘI THẢO QUỐC TẾ; CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ VÀ LỬA TRẠI GIAO LƯU CÁC THẾ HỆ THẦY - TRÒ *** NGÀY 17/12/2017: LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG - 42 NĂM ĐÀO TẠO TẠI XUÂN HÒA